Begränsningarnas möjligheter

Stängsel
Foto: Markus Spiske

Alltför många drömmar sköljs bort av vad vi kallar begränsningar: inte tillräckligt kunniga, inte tillräckligt med tid, för många konkurrenter…

Tänk om vi anammade dessa begränsningar istället? De skulle kunna fungera som språngbrädor istället för hinder – ett riktmärke till själva kärnan i våra strävanden.

Låt oss säga att jag faktiskt hade ett mål med min blogg på engelska, annat än att öva mig på ett språk utöver svenska. Jag kommer aldrig kunna skriva lika bra som någon som växt upp med att prata och läsa engelska.

Så är det och det är ingen vits att inbilla sig nåt annat. Så, vad göra?

  • Jag skulle kunna skriva på ett väldigt enkelt sätt.
  • Jag skulle kunna skriva kort och rakt på sak.
  • Jag skulle kunna göra det på ett "eller som vi säger i Sverige"-sätt.

Bara några snabba ogenomtänkta exempel, men du "catch the drift" som man säger "over there". Lek loss och prova dig fram.

Begränsningar är (oftast) en illusion. Sanningen är att dina möjligheter är gränslösa.

Nästa gång du springer på en stängd dörr, tryck ner handtaget och se vad som händer. Du kommer märka att den är olåst.