Att lida för konsten

Man med ångest
Foto: Road Trip with Raj

Jag såg dokumentären Sagor slutar så på SVT Play. Den handlar om författaren Stina Stoor och beskrivs som "En film om att skriva på liv och död och vad det kostar en människa [....]”.

I dokumentären säger Stina bland annat:

Jag tror att om jag ska skriva, så måste jag gå sönder.

Något väldigt många kan känna igen sig i när det kommer till att få utlopp för sin kreativitet. Ett liknande citat på temat skrivande är vad Ernest Hemingway ska ha sagt:

There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed.

Det är så det är. Det må kallas skaparglädje, men det innebär också en hel del smärta. Samtidigt är det en läkningsprocess...

"Lid för konsten eller brinn" sjunger Kent i låten Dom andra. Smärtan som katalysator för skapande. Lidande som tar sig uttryck genom penslar, pennor och noter.

Det är smärtsamt, men ändå läkande - och om det inte får utlopp blir tillvaron ett brinnande helvete. Det motbjudande fula som ger upphov till det inbjudande vackra. En av livets många paradoxer.

Låt inte konsten bli lidande på grund av att du lider. Eller, vänta nu ... ja, så var det ja: livets paradoxer.